Medieteknikdagarna

Skill är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom IT- och teknikbranschen som bl.a. erbjuder akademiska talanger en väg in i arbetslivet.

Med hundratals kunder och 18 ägarföretag har vi stor kunskap om arbetsmarknaden och vilken kompetens som efterfrågas. Vi knyter kontakt med studenter under tidiga studieår och finns sedan med långt in i karriären. Vi har jobben för dig både som nyutexaminerad och långt in i karriären.