Medieteknikdagarna

Knowit Reaktor Stockholm erbjuder ett helhetsåtagande inom webbutveckling och user experience. Vi arbetar med områden såsom grafisk design, användbarhet, systemutveckling och test. Vi strävar efter att ligga i framkant när det gäller teknologier och arbetsmetoder.