Medieteknikdagarna

DAPRESY AB är en lokal aktör med global närvaro.

Better data by design

På den globala marknaden för visualisering av marknadsundersökningsdata är Dapresy, med huvudkontor i Norrköping, ett etablerat och marknadsledande företag. Dapresy specialiserar sig dels på att presentera, distribuera och analysera marknadsföringsdata, men även på att verka som beslutstöd för större och mindre företag via onlinetjänsten Dapresy Pro och dess olika tillval.

Dapresy har kontor i Sverige, England, Tyskland, USA, Canada, Australien och Bosnien.