Medieteknikdagarna

CtrlPublishing har i ett decennium varit världsledande experter inom effektiva arbetsflöden för publicering. Vi levererar arbetsflöden och lösningar, optimerade för att minimera flaskhalsar och kostnader. Våra medarbetare är experter på kreativa produktionsflöden. Med kunskap om våra kunders mål, behov och teknik levererar vi lösningar som gör det enklare att producera och publicera. Vi har experter på såväl kreativa produktionsprocesser som på integration och utveckling.

Vår nisch är semi-automatiska produktionsprocesser och vi hjälper kunder att analysera processer, identifiera behov, integrera tredje partslösningar eller implementera speciallösningar. Våra kunder är allt ifrån små byråer till världsledande möbel- och klädföretag.