Medieteknikdagarna

Combitech är ett av Sveriges ledande företag inom teknikkonsulting med ca 1400 anställda. Genom att kombinera teknik med ett miljö- och säkerhetstänkande erbjuder vi unika och effektiva lösningar. Våra konsulter har spetskompetens inom systemutveckling, informationssäkerhet, mekanik, användarbarhet och systemsäkerhet.

För våra nyexaminerade medarbetare kan vi dessutom erbjuda Combitech Talent Program, ett specialdesignat utvecklingsprogram som bygger kompetens och erfarenhet på kort tid.

Combitech erbjuder en stor frihet och praktiskt stöd för att kunna förena konsultrollen med en rik fritid. De är övertygade om att nyckeln till bra resultat, för den anställda men även för företaget, är att kombinera karriärer med privatlivet.