Medieteknikdagarna

Automagisk Bildanalys

Torsdag 26 mars 08:15 — 09:00

Philip Engström

Philip Engström

Vi lever i en värld i ständig förändring. Området automatiserad bildanalys även ibland slarvigt kallat bildbehandling har kommit att spela en allt viktigare roll i samhället. Kameror inkluderas i allt fler produkter och situationer men det är bara en bråkdel av möjligheterna som utnyttjas praktiskt. Vilka utmaningar finns kvar för en medietekniker, vad är det egentligen man behöver lära sig och bli bra på? Vilka karriärsval finns och vad innebär de rent praktiskt?

Jag pluggade medieteknik 01-05 varav fjärde året på Stanford och valde att profilera mig mot utveckling och datorseende. Sedan dess har jag bland annat jobbat fyra år på FOI exempelvis i avancerade övervakningsprojekt i samarbete med JPL (Nasas, Jet Propulsion Laboratory) och DHS (Department of Homeland Security). Numera är jag konsult på Cybercom och driver ett internt forskningslab i Linköping parallellt med bildbehandlingsuppdrag på deltid.