Medieteknikdagarna

Hur MT skapar passionerade ingenjörer

Onsdag 25 mars 13:15 — 14:00

Paneldebatt

MT har historiskt lyckats examinera en stor grupp framgångsrika och passionerade ingenjörer som rönt stor framgång inom svenskt och internationellt näringsliv. Vad är hemligheten bakom framgångarna och hur kan nyutexaminerade MT-alumner lära sig behålla passionen och uthållig framgång både 1, 5 och 10 år efter examen?